Contactgegevens: Menzibel Kleasterlân 12 8711 EH Workum
begeleiding thuis De begeleiding thuis kan verschillende facetten hebben: - informatie en kennis overdracht - stukje overname van zorg - VIO begeleiding - hulp bij zoeken naar praktische oplossingen voor ontstane problemen Voor begeleiding thuis, kunt u een aanvraag bij de gemeente (WMO) doen. ook is het mogelijk dit op particuliere basis te doen. VIO begeleiding VIO staat voor Video Interventie in de Ouderenzorg. Dementie of een beroerte hebben vaak ingrijpende gevolgen, met name op het gebied van het gedrag en de communicatie. De manier waarop u gewend was om met elkaar om te gaan, lukt niet meer. Mogelijk ontstaan er ‘misverstanden’, irritaties, is uw familielid vaker opstandig of voelt u zich in de omgang tekortschieten en machteloos. De zorg voor uw familielid in de thuissituatie kan door deze problemen een grote belasting voor u zijn. De manier waarop u gewend was met elkaar om te gaan, lukt niet meer ... Video Interventie in de Ouderenzorg (VIO) kan u ondersteunen en helpen in de omgang met het veranderde gedrag. Zo krijgt u meer grip op het moeilijke gedrag en op die manier kan het contact verbeteren, waardoor u zich zekerder gaat voelen. Video Interventie in de Ouderenzorg kan ondersteuning bieden bij: Een beperkte mogelijkheid tot contact Afasie of problemen met taal Moeilijk te begrijpen gedrag Onrustig gedrag Opstandig gedrag Het continu vragen om aandacht Agressief gedrag Gedragsproblemen bij de dagelijkse zorg, zoals het niet willen aankleden en niet willen eten Voor VIO begeleiding kunt u een aanvraag bij de gemeente (WMO) doen. ook is het mogelijk dit op particuliere basis te doen. informatiebijeenkomsten Wanneer u als organisatie of groep belangstelling hebt om meer algemene informatie over dementie te krijgen, de symptomen, de gevolgen voor het dagelijks leven, hulpmiddelen e.d., kunt u mij vragen voor informatiebijeenkomsten.
KVK nr. 58007431 AGB-Code: 98102069
T: 06 12626166 M: info@menzibel.nl